UFO媒体剧场 | UFO Media Theater 2011

非物质剧场2011
Intangible Theater 2011
2011

时间 / 2011年12月2日 (周五) 晚7:00
地点 / 中国美术学院跨媒体艺术学院 4-103室 (地下影棚)
Time / 7:00 PM, 2 DEC. 2011 (Fri)
Venue / 4-103 Room, Building 4, China Academy of Art

节目单

ASDICON 3.0
王志鹏 / 汤晓丹 / 翁巍 / 曲倩雯

某种微笑
汪梦泽 / 田胜林 / 朱翔
郭亚雷 / 黎思彤

间歇性走神ing 2.0
曾铎

声-光-体
非人艺术小组
包为跃 / 姚进财 / 张海深
杨扬 / 张弘 / 周伟峰 / 唐誉祯


杨志敏 / 范宗海 / 翁巍 / 曹凡 / 姚聪
曹子林 / 白清文 / 吴穹 / 马原驰 / 李冠征

Index

ASDICON 3.0
Wack Wang / Daisy Town / Dropdown
VuvuzelaUtopia

A Sort of Smile
Wang Mengze / Tian Shenglin / Zhu Xiang
Guo Yalei / Li Sitong

Intermittent Distraction-ing 2.0
Zeng Duo

Sound-Light-Body
NON-PEOPLE ART GROUP
Bao Weiyue / Yao Jincai / Zhang Haishen / Yang Yang
Zhang Hong / Zhou Weifeng / Tang Yuzhen

Capsule
Yang Zhimin / Fan Zonghai / Dropdown / Cao Fan /
Yao Cong / Cao Zilin / Bai Qingwen / Wu Qiong / Ma Yuanchi / Li Guanzheng

中国美术学院跨媒体艺术学院 4-103室 地下影棚 | 4-103 Room, Building 4, China Academy of Art

No Comments »

Leave a Reply